Pomáhame firmám nastaviť marketingovú komunikáciu.
Strategicky, relevantnejšie, účinnejšie.

PRÍLEŽITOSTI,
alebo na čo firmy zabúdajú

Prvý a celkový dojem

Ktoré z troch zrkadiel odráža trhu vašu firmu? Často stačí len málo, aby sa pozícia firmy a jej výsledky zlepšili. Inšpirujte sa radami k vybudovaniu silnejšieho dojmu.

celý článok

Relevantnosť

Cielenie na relevantné persóny a skupiny zákazníkov, hľadanie svojho vlastného priestoru na trhu či na stratégii postavené posolstvá – to všetko funguje lepšie a účinnejšie.

celý článok

Dať niečo viac

Pridaná hodnota pre zákazníkov, pomoc, edukácia, užitočnosť, tvorba trvalých hodnôt, ale aj zábava a budovanie vlastných médií, to je dlhodobá taktika úspechu a rastu.

celý článok