Konzultačná podpora vášho tímuOperatívne alebo strategicky dlhodobejšie konzultácie pri riešeniach dôležitých komunikačných tém a rozhodnutí.
Audit marketingovej komunikáciePohľad na vašu značku a aktuálnu komunikáciu firmy ako podklad pre optimalizáciu a napredovanie.
Návrh stratégie marketingovej komunikácieVypracovanie návrhu pre relevantnú komunikáciu firmy s trhom s cieľom zvýšenia či zlepšenia reakcií zákazníkov.
Odporúčania pre komunikáciuKonzultácie s cieľom zvýšenia účinku prezentácie klienta, a to odporúčaniami pre prácu so značkou a komunikáciou.
Kreatívne námety pre komunikáciuTvorba komunikačných ideí, nápadov, textov, sloganov a pod., vychádzajúcich z hodnôt značky a benefitov produktov.
Moderný a užitočný komunikačný marketingVyužitie príležitostí na rast budovaním vlastných médií, informačným líderstvom či nasadením dlhodobo účinných nástrojov.
Ako vám môžeme pomôcť?

Napíšte nám nezáväzne, v čom sa chcete posunúť, čo aktuálne v marketingovej komunikácii riešite.

Po viacročných skúsenostiach s agentúrou sa dá vyzdvihnúť jej spoľahlivosť a opora pri príprave stratégií marketingovej komunikácie, ako aj schopnosť relevantne debatovať o marketingových krokoch. Vďačíme jej aj za doteraz najvyšší nárast predaja kotlov po reklamnej kampani (+375 %).

Peter Wolf
MSK Country Manager, Vaillant Group