Kreatívne námety pre komunikáciu

kreativne-namety-pre-komunikaciu

Na začiatku úspešnej reklamnej kampane býva originálna idea. Tá by mala byť osobnosťou, aby nezanikla v mediálnom svete preplnenom reklamnými posolstvami. Jej účinok však ovplyvňuje aj jej previazanie s identitou vašej firmy, tiež rešpektovanie stratégie marketingovej komunikácie, ale napríklad aj jej korektnosť a originalita.

Ideu podčiarkuje slogan, ktorého cieľom je okamžite zaujať. Na vytvorenie takýchto účinných prepojení je potrebné byť vyzbrojený dostatkom informácií, časom na tvorenie a dávkou kreativity.

Posolstvá vyjadrené v obraze, zvuku či videu sú potom pretavením nápadu, ideí, sloganov do konkrétnych celkov, ktoré sa uchádzajú o priazeň zákazníkov. Tu je vhodné spoľahnúť sa na špecialistov.

Pre svoje produkty potrebuje firma pracovať napríklad aj s copytextami – reklamnými textami, ktoré popíšu daný produkt či službu. Nie vždy však musí ísť o nezáživné texty.

Zaujať zákazníka na trhu preplnenom reklamou, komunikovať relevantne, vyvolať početné reakcie. To je cieľom asi každej reklamnej kampane. Jej účinok, a tým aj efektivita budú o to väčšie, čím viac budú rešpektovať marketingové ciele a stratégiu komunikácie.

Kreonámety a nápady:

  • idey pre komunikačné stratégie
  • idey pre budovanie značiek
  • idey pre reklamné kampane
  • slogany
  • copytexty
  • netradičné námety pre komunikáciu
  • ap.
Vytvoríme komunikačné idey, nápady, copytexty, slogany ap., vychádzajúce z hodnôt značky a benefitov produktov, rešpektujúc stratégiu marketingovej komunikácie.
Ako vám môžeme pomôcť?

Napíšte nám nezáväzne, v čom sa chcete posunúť, čo aktuálne v marketingovej komunikácii riešite.

Po viacročných skúsenostiach s agentúrou sa dá vyzdvihnúť jej spoľahlivosť a opora pri príprave stratégií marketingovej komunikácie, ako aj schopnosť relevantne debatovať o marketingových krokoch. Vďačíme jej aj za doteraz najvyšší nárast predaja kotlov po reklamnej kampani (+375 %).

Peter Wolf
MSK Country Manager, Vaillant Group

Predbežný záujem o konzultáciu