Návrh stratégie marketingovej komunikácie

strategia-komunikacie

Význam nastavenia stratégie marketingovej komunikácie spočíva v tom, aby trh spoznával skutočnú silu vašej značky a pridanú hodnotu vašej služby. Je dôležité aj preto, aby zákazníci porozumeli, kto ste, vedeli vás zaradiť z hľadiska ich potrieb, zapamätali si vás a aby vnímali, ako ste pre nich užitoční.

Ak firma s trhom komunikuje zakaždým inak, bez dlhodobej koncepcie, bez ladu a skladu, prichádza tak o potenciál neustáleho posilňovania značky a jej produktov, čím zároveň prichádza aj o investovanie do svojej pozície na trhu a svojej budúcnosti. Spôsobené je to aj tým, že u zákazníkov vyvoláva rozpačité dojmy.

Je dôležité mať ciele a plány aj v marketingovej komunikácii. Ich implementácia do stratégie potom pomáha firme napredovať.

Stratégiu marketingovej komunikácie si môžete predstaviť aj ako noty, podľa ktorých orchester všetkých vašich kolegov hrá tak, že dlhodobo vyludzuje príjemné tóny, ktoré lákajú zákazníkov a zároveň im odovzdáva posolstvo o hodnotách vašej firmy a význame vašich služieb, čím u nich zanecháva príjemný dojem.

Mať stratégiu marketingovej komunikácie znamená mať zadefinované:

  • hodnoty značky
  • význam produktov a služieb, ich pridanú hodnotu pre zákazníkov
  • primárne a sekundárne cieľové skupiny
  • marketingové ciele a plány
  • komunikačné ciele
  • ročný plán komunikačných aktivít (zadanie pre reklamné kampane)
  • kritériá pre hodnotenie aktivít
  • optimalizačné nástroje
Vypracujeme návrh pre relevantnú komunikáciu firmy s trhom s cieľom zvýšenia či zlepšenia reakcií zákazníkov.
Ako vám môžeme pomôcť?

Napíšte nám nezáväzne, v čom sa chcete posunúť, čo aktuálne v marketingovej komunikácii riešite.

Po viacročných skúsenostiach s agentúrou sa dá vyzdvihnúť jej spoľahlivosť a opora pri príprave stratégií marketingovej komunikácie, ako aj schopnosť relevantne debatovať o marketingových krokoch. Vďačíme jej aj za doteraz najvyšší nárast predaja kotlov po reklamnej kampani (+375 %).

Peter Wolf
MSK Country Manager, Vaillant Group

Predbežný záujem o konzultáciu