Moderný a užitočný komunikačný marketing

moderny-komunikacny-marketing

Komunikácia dneška už zďaleka nie je len o tradičnej reklame, publicite či o promo. V čase rastúceho vplyvu online marketingu je progresívne vnímať aj nové prvky komunikácie, ktoré sa snažia zákazníka zaujať nie tlakom ako pri reklame, ale tak, že si ho pritiahnu. Ide napríklad o natívnu reklamu a predovšetkým content marketing.

Na Slovensku sú to pomerne mladé nástroje, ale o to efektívnejšie. Napomáha tomu aj fakt, že ich silu zaraďujú firmy do svojho marketingového arzenálu len postupne. To vytvára príležitosti na rast a ľahšie zvýšenie svojho podielu na trhu. Ak si napríklad vďaka content marketingu vybudujete pozíciu informačného lídra, konkurencia vás už v organických pozíciách na dôležité kľúčové slová vo vyhľadávačoch, nikdy nepredbehne a vy z toho budete stále profitovať.

Klienti sú často prekvapení, že spolu diskutujeme o niečom, čo znie trochu neuveriteľne a má pritom tak veľkú silu a potenciál, čo dokladajú aj prípadové štúdie zo Slovenska. Napríklad mať vlastné médium v online priestore, či využívať svoju neustále rastúcu komunitu na prieskumné účely. Trpezlivosť a prezieravosť v tomto smere naozaj prináša šťavnaté ovocie a napredovanie.

Využiť voľný priestor na trhu znamená stabilne rásť a zvyšovať svoj podiel na trhu, a to aj na úkor obratových lídrov. Pretože trh vo väčšine segmentov zatiaľ obsadený nie je, ide o veľmi interesantné a zároveň efektívne riešenia, naviac s dlhodobým efektom.

Príležitosti rastu čakajúce na vás:

  • pozícia informačného lídra vám prinesie postupné zvyšovanie podielu na trhu a uznanie ako popredného odborníka vo vašej oblasti
  • vybudovanie vlastnej, vysoko relevantnej komunity, bude vaším najväčším bohatstvom
  • mať vlastné médium, kde môžete mať reklamu kedykoľvek a zadarmo, je veľmi efektívne
  • využitie interakcií publika – relevantnej komunity – na zlepšovanie svojich služieb a prinášanie noviniek je inšpiratívne
  • ap.
Ponúkame nadčasové konzultácie k budovaniu vlastných médií, informačnému líderstvu, posilňovaniu značiek či k nasadeniu dlhodobo účinných nástrojov komunikácie.
Ako vám môžeme pomôcť?

Napíšte nám nezáväzne, v čom sa chcete posunúť, čo aktuálne v marketingovej komunikácii riešite.

Po viacročných skúsenostiach s agentúrou sa dá vyzdvihnúť jej spoľahlivosť a opora pri príprave stratégií marketingovej komunikácie, ako aj schopnosť relevantne debatovať o marketingových krokoch. Vďačíme jej aj za doteraz najvyšší nárast predaja kotlov po reklamnej kampani (+375 %).

Peter Wolf
MSK Country Manager, Vaillant Group

Predbežný záujem o konzultáciu