Prvý a celkový dojem

Jedna indická múdrosť hovorí, že sú tri zrkadlá. Jedno odráža to, ako sa vidíme sami, druhé, ako nás vidia ostatní a tretie, akí naozaj sme. Zrejme ste aj vy už niekedy spoznali človeka, ktorý na prvý pohľad vyzeral nie príliš sympaticky a zdalo sa vám, že k nemu neprechovávate toľko dôvery, aby ste s ním chceli tráviť viac času, ako je nevyhnutné. Postupne ste však spoznali jeho vnútro, hodnoty, vlastnosti, čo vo vás o tom človeku vytvorilo úplne iný obraz. Lepší, reálnejší, ktorý posilnil vzťah a dôveru. Funguje to však aj naopak. Poznáte to o tých pozlátkach, ktoré zakrývajú niečo nie príliš vábne, o tom však možno niekedy nabudúce.

V biznise je to podobne. Stále je na trhu veľa firiem, ktoré navonok vyzerajú nezaujímavo či nezrozumiteľne. Pritom však skrývajú hodnoty, ktoré sú pre trh a zákazníkov dôležité. Avšak tým, ako navonok pôsobia, nechajú okolo seba prejsť potenciálnych zákazníkov bez toho, aby si ich všimli. Alebo, čo je ešte horšie, odradia ich. Nemám na mysli reklamu, ale prvý dojem a pôsobenie. Hovorí sa, že na zaujatie máte len pár sekúnd. Obzvlášť to platí v dnešnej uponáhľanej internetovej dobe.

Netreba veľa, aby ste k trhu prehovorili účinnejšie. Dobrým krokom je pokúsiť sa ovplyvniť spomínané odrazy v zrkadle a spojiť ich čo najviac. Je však krátkozraké a dlhodobo neefektívne hrať sa na niečo, čím nie ste. Trh to spozná a vráti vám to, napríklad formou hejterov, ktorí sú nechceným výdobytkom dnešnej doby. Je preto užitočné nájsť si čas, popremýšľať, pomenovať hodnoty, na ktorých vaša firma stojí, definovať jej význam, jej zmysel a smerovanie. Je to dôležité nielen pre to, aby sa s nimi stotožnili vaši zamestnanci, ale aby ste ich rešpektovali a neustále posilňovali. A pretavili do podpisu svojej firmy. Potom sa o nich dozvie trh a pritiahne to aj ďalších zákazníkov. Aj vďaka strategickému a zodpovednému prístupu a vašej úprimnosti tak významne napomôžete rastu dôvery.

Zákazníci vnímajú komunikáciu značiek, firiem a ich produktov a rozhodujú sa aj podľa toho. Často stačí naozaj málo, aby sa pozícia firmy a jej výsledky zlepšili. Využite potenciál svojej hodnoty a dajte to vedieť svetu.

Ak nevieme čo, posilniť to nedokážeme. Ak nevieme kam, ideme, nikdy tam neprídeme. Ak nepoznáme naše ciele, ťažko ich dosiahneme. Ak nepoznáme zmysel práce, ťažšie budeme niekoho presviedčať, že naše služby potrebuje. Ak budeme nečitateľní, ťažšie získame dôveru. Definujte svoje hodnoty, zmysel a ciele a získavajte viac.

ČO DOKÁŽE OVPLYVŇOVAŤ DOJEM

 • LOGO
  je vaším podpisom, puncom
 • SLOGAN
  dokáže podčiarknuť význam vašej firmy a zaradiť ju
 • KORPORÁTNE MATERIÁLY
  podporujú dojem, napovedajú o sile vašej firmy
 • WEB
  je vašou výkladnou skriňou, ktorá má odrážať realitu
 • SOCIÁLNE SIETE
  vyjadrujú aj vaše vnímanie sveta a hodnoty
 • DNA FIRMY – FIREMNÁ KULTÚRA
  hovorí aj o tom, na čom firme záleží, o čo sa opiera, aké hodnoty ctí
 • MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA
  reklama, pr, content marketing, csr, …, hovoria aj o tom, akí ste (atraktívní, užitoční, …)
 • STRATÉGIA
  zladenosť všetkých komunikačných a marketingových krokov znásobuje vašu silu

ČO JE VHODNÉ SI NASTAVIŤ

 • HODNOTY
  zadefinujte si tie, ktoré ctí a na ktorých stojí vaša firma a implementujte ich do svojej komunikácie
 • ZMYSEL
  pomenujte zmysel vašej práce a podporte ním aj svoje posolstvá smerom k trhu
 • CIELE
  zadefinujte svoje krátkodobé aj dlhodobé ciele a nastavte podľa nich stratégiu
 • KORPORÁTNA IDENTITA
  nastavte si ju originálne, bude tvárou vašej firmy/značky
 • NAPREDOVANIE
  neustále pracujte na svojich hodnotách, zdokonaľujte svoje zručnosti a šikovnosť
 • POMÁHANIE
  pomáhajte, edukujte a dávajte niečo viac a nezištne, mnohonásobne sa vám to vráti

Komentáre:

Ako vám môžeme pomôcť?

Napíšte nám nezáväzne v čom sa chcete posunúť, čo aktuálne v marketingovej komunikácii riešite.