Relevantnosť ako nutnosť, ale aj príležitosť

Hovorí sa „chcieť všetko a nemať nič“. Nie je neobvyklé počuť od klientov definovanie zadania pre zásah reklamnej aktivity ako „všetci“. Možné to je, avšak rozpočet na takéto aktivity je neúmerný, čo razom mení investíciu na neefektívny náklad.

Tlačiť sa na trh, kde je pretlak konkurencie, a nemať jasné odlíšenie, je tiež neefektívne. Oplatí sa preto venovať sa strategickej príprave a následne originálnej kreativite, ktorá z nej vychádza. Stačí sa niekedy sústrediť a zamerať na pár bodov a zrazu sa z priemernej ponuky môže stať jedinečná.

Sadnite si s vaším tímom a analyzujte svoj trh, konkurentov. Pozrite sa, čím a na čo cielia primárne, aké nástroje v komunikácii používajú, porovnajte to so svojimi hodnotami služieb a pohľadajte na trhu niku – priestor, s ktorým zatiaľ nikto nepracuje, avšak pre zákazníka niečo znamená. Dokáže si potom lepšie uvedomiť prínos vašej služby a predovšetkým sa dostanete do jeho zorného poľa pre zvažovanie, od koho nakúpi.

Mať k dispozícii fakty a dáta priamo z trhu vďaka prieskumom je síce finančne náročnejšie, ale efektívne. Vie to pozitívne ovplyvniť váš marketing a marketingovú komunikáciu. Tým aj výsledky. Zmeranou relevantnou odozvou trhu tak firmy dokážu ušetriť a naštartovať svoj rast efektívnejšie. Ak nájdete takýto „svoj“ priestor na trhu, uchopte ho a posilňujte.

Aktívne sa snažte vytvoriť komunitu zákazníkov. Tá svojím rastom a vlastným interagovaním s ostatným svetom (pozitívne reakcie o vás, ktoré vysiela) bude pôsobiť aj na vaše budúce predaje. Ak si takto vytvoríte vlastnú relevantnú komunitu, viete jej postupne začať ponúkať aj ďalšie služby. Je to mimoriadne efektívne. Ak napríklad potrebujete vypredať sklad, alebo prinášate na trh nový produkt, oslovenie takejto komunity pre vás znamená možnosť dostať túto informáciu na trh okamžite a naviac, nič vás to nestojí (možno len rozposlanie newslettera). Vašej komunite taktiež preukážete, že si ju vážite, že sa o ňu staráte (získa prednostné právo pred ostatným trhom ap.).

Analýza správania konkurencie či zvyklosti zákazníkov sú ďalšími príležitosťami pre nastavenie optimálnejších krokov vašej marketingovej komunikácie. Dá sa dokonca využiť aj monitoring výdavkov vašej konkurencie na reklamu. Ten zachytáva cenníkové výdavky za reklamné formáty v podstatných médiách, ako napríklad vonkajšiu reklamu, inzerciu v printoch, spoty v rádiách, v televízii a podobne.

Sezónnosť či citlivosť trhu na rôzne podnety, či už vaše (ktoré si viete aj zmerať), alebo konkurencie, sú ďalšími podkladmi pre zvýšenie relevancie vašej komunikácie. Môže to priniesť poznatky aj o iných obdobiach či motivátoroch, ktoré budú pre komunikáciu relevantné. V spojení s hľadaním vlastných ník môže ísť potom o veľmi zaujímavé výsledky.

Relevantnosť je aj o úprimnosti. Úprimnosť je aj o korektnosti.

Opíjanie trhu rožkom je krátkozraké a naviac aj nebezpečné pre hodnotu, ktorá sa buduje ťažko, ale ľahko sa stráca. Ide o dôveru, renomé, dobré meno, preto so zákazníkmi radšej nehazardujte. Úprimnosť je aj o korektnosti. Tá sa dá prejaviť aj aktivitami postavenými na záujme o zákazníka. Napríklad jeho edukáciou či inou pridanou hodnotou, ktorú ocení. Pekným príkladom sú aktivity, ktorých centrom je práca s užitočným obsahom.

RELEVANTNOSŤ KOMUNIKÁCIE PODPORÍTE AJ TAKTO:

  • zadefinujte si svoje primárne a sekundárne cieľové skupiny a persóny a zamerajte sa na ne
  • hľadajte na trhu neobsadený priestor (niky), či už v produktoch, alebo aj komunikácii
  • aktívne vytvárajte a podporujte svoje komunity, sú vaším veľkým bohatstvom
  • analyzujte dostupné dáta (správanie konkurencie, zvyklosti zákazníkov …)
  • analyzujte sezónnosť či citlivosť trhu
  • pomáhajte svojim zákazníkom a prinášajte im aj iné hodnoty

Komentáre:

Ako vám môžeme pomôcť?

Napíšte nám nezáväzne v čom sa chcete posunúť, čo aktuálne v marketingovej komunikácii riešite.